Hem / Integritetspolicy

Information om behandling av personuppgifter Sovande barn Sweden AB

Allmänt

Nedan beskrivs hur Sovande barn Sweden AB (”Sovande barn”, ”vi”, ”vår”, eller ”oss”) behandlar dina personuppgifter i samband med att vi du besöker vår webbplats, nyttjar våra tjänster eller när vi på annat sätt behandlar dina uppgifter.

Personuppgiftsansvarig

Sovande barn Sweden AB är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter i samband med att vi tillhandahåller våra tjänster till dig. Du når oss enligt följande:

Sovande barn Sweden AB

Solbackavägen 22c

19149 Sollentuna

info@sovandebarn.se

Hur samlar vi in dina uppgifter?

När du besöker vår webbplats

När du använder vår webbplats kan vi samla in och behandla vissa personuppgifter genom att använda cookies. För mer information om vår användning av cookies och dina möjligheter att välja vilka cookies du godkänner, se vårt meddelande om cookies här.

När du beställer och använder en tjänst

När du beställer någon av våra tjänster samlar vi in uppgifter från dig i samband med din beställning och din användning av den aktuella tjänsten.

Övriga 

Om du kontaktar oss av någon annan anledning än frågor kring beställning av våra tjänster samlar vi in dina uppgifter direkt från dig själv.

Vilka uppgifter om dig behandlar vi och varför?

När du besöker vår webbplats

När du använder vår webbplats kan vi samla in och behandla vissa personuppgifter genom att använda cookies. För mer information om vår användning av cookies och dina möjligheter att välja vilka cookies du godkänner, se vårt meddelande om cookies här.

När du beställer och använder tjänst

När du beställer en tjänst behandlar vi uppgifter om din identitet, dina kontaktuppgifter och de övriga uppgifter kring ditt köp (t.ex. köpt tjänst och pris) som är nödvändiga för att köpet ska kunna genomföras och för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter enligt gällande regler för bokföring och redovisning.

För att du ska kunna använda våra digitala tjänster kan vi också komma att de behandla identitets- och kontaktuppgifter som du lämnar vid registrering av konto.

Vid personlig rådgivning för vi en logg med uppgifter som är relevanta för rådgivningen, till exempel uppgifter bokningar och om dina önskemål. När vi tillhandahåller doula-tjänster kan loggen också innehålla uppgift om beräknat förlossningsdatum. Om du inom ramen för doula-tjänster så önskar kan vi också komma att behandla digitala bilder från förlossningen (som vi raderar så snart kopior av bilderna har levererats till dig).

Övrigt

Om du kontaktar oss av någon annan anledning än frågor kring beställningar av våra tjänster kommer vi att begränsa vår behandling till de personuppgifter som krävs för kommunikationen med dig. Normalt innebär detta att vi endast behandlar namn och kontaktuppgifter (e-postadress och/eller telefonnummer).

Rättslig grund för behandling

När du besöker vår webbplats

Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter beror på vilken typ av cookie som informationen har erhållits genom. Vår användning av nödvändiga cookies grundar sig på vårt berättigade intresse av att kunna tillhandahålla en fungerande webbplats. Vår användning av andra cookies är beroende av ditt samtycke (som du kan återkalla när som helst), vilket också är vår rättsliga grund för behandlingen. För mer information om vår användning av cookies och dina möjligheter att välja vilka cookies du samtycker till, se vår cookie policy här.

När du beställer en tjänst

När du genomför ett köp av någon av våra tjänster är den rättsliga grunden för vår behandling av personuppgifter fullgörande av avtal. För de personuppgifter som vi enligt lag är skyldiga att behandla för t.ex. bokföringsändamål eller uppgifter som vi behandlar för att fullgöra våra skyldigheter enligt konsumentskyddslagstiftningen, är den rättsliga grunden för behandling vår rättsliga skyldighet att fullgöra vad som krävs enligt gällande lagstiftning.

När vi tillhandahåller våra tjänster

När du tar del av någon av våra tjänster är den rättsliga grunden för vår behandling av personuppgifter i första hand fullgörande av avtal. Vi kan också behandla vissa uppgifter med vårt berättigade intresse som rättslig grund, till exempel i olika former av supportärenden där vi behöver behandla dina uppgifter inom ramen för vår kundvård. Slutligen använder vi också dina personuppgifter för att framställa statistik och för att utveckla våra tjänster, för dessa typer av behandlingar är den rättsliga grunden vårt berättigade intresse av att upprätthålla en god kvalitet i våra utbildningar.

Övrigt

Om du kontaktar oss av någon annan anledning än ovan är den rättsliga grunden för behandlingen av dina uppgifter vårt berättigade intresse av att svara på din förfrågan eller begäran.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

När du besöker vår webbplats

För mer information om vår användning av cookies och hur lång vi sparar, se vår cookie policy här.

När du genomför ett köp

När du genomför ett köp av någon av våra tjänster sparar vi grundläggande uppgifter om köpet i enlighet med gällande regler om reklamation, dvs. i upp till tre år. Uppgifter som vi enligt lag är skyldiga att behandla för bokföringsändamål sparas i sju år.

När vi tillhandahåller våra tjänster

När du deltar i någon av våra kurser sparar vi uppgifter kopplade till vår leverans och din användning i upp till ett år efter att tjänsten har tillhandahållits. Uppgifter i loggar över privat rådgivning raderas senast två år efter avslutad rådgivning.

Övrigt

Om du kontaktar oss av någon annan anledning än ovan raderas dina uppgifter normalt inom sex månader från det att det ärende som din kontakt avser har avslutats.

Med vem delar vi dina uppgifter?

Vi delar inte dina personuppgifter med någon annan om det inte är nödvändigt för att du ska kunna genomföra ett köp (då vi kan komma att dela uppgifter med den betaltjänstleverantör som genomför betalningen) eller i samband med att kontaktuppgifter utväxlas mellan deltagare i samma kurser (meddela oss gärna om du inte vill att dina kontaktuppgifter delas med kurskamrater). Beroende på om väljer att låta oss använda tredjepartscookies kan vi också komma att dela dina uppgifter sådana tredje parter, se vår cookie policy här.

Var behandlar vi dina uppgifter?

Vi strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES. I vissa situationer, såsom är vi anlitar en IT-leverantör med verksamhet utanför EU/EES, kan dina personuppgifter dock komma att behandlas utanför EU/EES. Om och när dina uppgifter behandlas utanför EU/EES säkerställer vi att det föreligger en adekvat skyddsnivå och att lämpliga skyddsåtgärder vidtas (till exempel genom användning av EU-kommissionens standardavtalsklausuler).

Dina rättigheter som registrerad

Som registrerad har du vissa rättigheter i förhållande till behandling av dina personuppgifter. Om du vill utöva någon av dem, vänligen kontakta oss via. info@sovandebarn.se.

  • Rätt till tillgång: Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig, inklusive ändamålet för behandlingen samt den rättsliga grunden för behandlingen.
  • Rätt till korrigering/rättelse: Om du anser att vi behandlar felaktiga personuppgifter om dig kan du be oss om att rätta till dem.
  • Rätt till begränsning av behandlingen: Du kan begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Det kan till exempel vara relevant om vi har felaktiga uppgifter om dig och du inte vill att behandlingen ska fortsätta förrän vi har rättat uppgifterna.
  • Rätt till radering / rätt att glömmas bort: Du kan begära att vi tar bort dina personuppgifter. Även om vi kommer att tillmötesgå en sådan begäran i den utsträckning som krävs enligt gällande lag, vänligen notera att vi trots din begäran kan komma att fortsätta behandlingen av vissa uppgifter (såsom uppgifter som vi behöver behålla för att skydda våra rättsliga intressen eller som vi enligt lag är skyldiga att bevara).
  • Rätt att invända: I samband med behandling av personuppgifter baserat på berättigat intresse har du rätt att invända mot användningen av dina personuppgifter. Om dina integritetsintressen uppväger våra intressen för att behandla vissa data, kommer vi att sluta behandla sådana uppgifter.
  • Rätt till dataportabilitet: Du kan även ha rätt att få tillgång till de personuppgifter som du har tillhandahållit oss i ett strukturerat, allmänt accepterat och maskinläsbart format, samt rätt att överföra uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.

Vill du veta mer?

Om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter, tveka inte att kontakta oss via info@sovandebarn.se.

Om du inte är nöjd med oss

Om du inte är nöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud via info@sovandebarn.se. Du kan också kontakta den svenska dataskyddsmyndigheten (Integritetsskyddsmyndigheten, www.imy.se, imy@imy.se).

*****

Denna information gäller från och med den 9 mars 2023

Gratis tips

Få vår gratis sömnguide för barn 2-6 år!

Uppnå bättre nätter med ditt barn med våra 5 experttips, speciellt utformade för barn i åldern 2-6 år som sover i öppna sängar.
Lämna ditt namn och e-post nedan för att få tillgång till filen.